O Klubu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Lesní rodinný klub nabízí výchovu a vzdělávání inspirované lesní mateřskou školou pro děti ve věku 3-6 let (popř. sedmileté děti s odloženou školní docházkou). Dopolední část probíhá celoročně venku. Oběd a odpolední aktivity se konají ve vytopitelném zázemí, nebo v jeho blízkosti. Zázemí nám poskytuje jurta v Lomničce u Tišnova.

Cílem je zajistit dětem výchovu a vzdělávání v přirozeném prostředí. Tzn. v malé skupině, v přímém kontaktu s přírodou a s možností pravidelného doprovodu rodiče či mladšího sourozence.

K činnostem klubu patří páteční setkávání skupiny rodičů s dětmi od 0 do 3 let, které si takto mohou přirozeně zvyknout na pozdější osamostatnění v lesní školce.

Lesní rodinný klub dětem poskytuje:

Lesní klub je hrazen pouze z příspěvků rodičů a darů, které zajistí spolek.

 

DOVEDNOSTI, KTERÉ SE V KLUBU SPOLEČNĚ UČÍME

Průvodci jsou osobnosti, které svým příkladem pomáhají dětem řešit různá nedorozumění. S respektujícím postojem přistupují k individualitě každého. Nehodnotí výkony dětí, ale přijímají jejich rozdílnost a pestrost.

Rodiče svým pevným rozhodnutím podporují děti v překonání počátečního odpoutávání se a poskytují jim tak důvěru v jejich schopnosti a jejich samostatnost.

 

VYBAVENÍ DĚTÍ

Pro pohodlný pobyt v přírodě je nezbytné, aby měly děti oblečení i boty do každého počasí.

Doporučujeme:

V batohu by měla být láhev s pitím a svačina, po které nezůstanou odpadky. Rádi bychom, kdyby děti nenosily do klubu sladkosti. Dále je třeba do batůžku přibalit náhradní spodní prádlo a ponožky (podle počasí také punčochy, rukavice, čepici, teplé ponožky). Mělo by zde ještě zůstat volné místo na kouzelné a jiné důležité předměty, které si děti budou chtít vzít ze školky domů.

V den nástupu dítěte do klubu je třeba přinést plátěný pytel s podepsaným náhradním svrchním i spodním oblečením, který bude označený jménem dítěte.