O Klubu · Podmínky přijetí

Na přijetí dítěte do Kalužníčku není nárok. O přijetí dětí rozhoduje provozovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

Obecná kritéria přijetí

Před nástupem do Kalužníčku doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, Koncepcí Lesního rodinného klubu na Tišnovsku Kalužníček a Dohodou o podmínkách účasti děti na aktivitách LRKT Kalužníček. Po předchozí domluvě navštíví rodič společně s dítětem Kalužníček osobně a seznámí se s prostředím, zázemím a průvodci.

Kalužníček neposkytuje povinnou předškolní docházku. Předškolákům Kalužníček zajišťuje průpravu v předškolní přípravě. K povinné předškolní přípravě musí být dítě nahlášeno v odpovídající instituci. 

V možnostech Kalužníčku není přijímat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na http://lesniklub.tisnovsko.eu/?file=aktuality. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je vždy od 15.dubna. V seznamu budou děti uvedeny pod evidenčním číslem, které bude rodičům zasláno emailem. Dítě může navštěvovat Kalužníček od začátku školního roku či jiného předem stanoveného termínu za těchto podmínek: