O Klubu · Příspěvky na činnost

AKTUÁLNÍ CENY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

tzn. od 1.9.20120 do 31.8.2021:

docházka  2 dny v týdnu:  roční školné 28 800 Kč, tzn. 2400 Kč měsíčně

                3 dny v týdnu:  roční školné 38 400 Kč, tzn. 3200 Kč měsíčně

                4 dny v týdnu:  roční školné 44 400 Kč, tzn. 3700 Kč měsíčně

                5 dnů v týdnu:  roční školné 48 000 Kč, tzn. 4000 Kč měsíčně