O Klubu · Průběh dne a týdne


Ve školním roce 2020/21 poskytujeme:

Minimálně jednou měsíčně se konají výpravy za kulturou, vzdálenější přírodou, zvířaty aj. 


 PRŮBĚH DNE

8:00 - 9:00 - ranní příchod dětí do zázemí před společným začátkem venku. 

9:30 - začátek společného programu venku: ranní kruh s uvítáním, pak se společně zvolí stanoviště, na které se skupina vypraví dnešní den

9:30 - 13:00 dopolední aktivity venku (výpravy do okolí)

13.00  oběd, poté odpočinek a klidnější aktivity v jurtě

16:00 - ukončení programu