Podporují nás

 

V roce 2021 a 2022 Lesní rodinný klub na Tišnovsku Kalužníček podporují:

Jihomoravský kraj

Město Tišnov

- Evropská unie: Evropský sbor solidarity

- Evropská unie: Operační program Výzkum, věda a vzdělávání

- MAS Brána Vysočiny

V roce 2020 Lesní rodinný klub na Tišnovsku Kalužníček podporují:

Jihomoravský kraj

Město Tišnov

- Evropský sbor solidarity

V roce 2019 Lesní rodinný klub na Tišnovsku podporují:

Jihomoravský kraj

Město Tišnov

- Evropský sbor solidarity

V roce 2018 Lesní rodinný klub na Tišnovsku podporují:

Jihomoravský kraj

Město Tišnov

- Evropský sbor solidarity

Lesní rodinný klub na Tišnovsku dlouhodobě podporují:

Jihomoravský kraj

Město Tišnov

- Evropský sbor solidarity

ATOMO PROJEKT s.r.o.

Damedis

Nadace Altego

Taťjana Horká, propagátorka poznání a zkušeností Jiřiny Prekopové

Divadlo Bolka Polívky

            Město Tišnov   

   

 

 

 

 

 

 ATOMO projekt s.r.o.

             

Nadace Altego zakoupila v r. 2010 pro lesní klub týpí, které zůstává v jejím vlastnictví. Zároveň uhradila nezbytné příslušenství jako jsou nosné kůly, lining, ozan. V r. 2012 bylo díky Nadaci po dvou letech celoročního užívání týpí opraveno a postaveno na novém místě pod vedením výrobce. Fotografie ze stavění jsou k vidění zde. Zakoupily se také ovčí kůže pro polední odpočinek dětí. V r. 2013 Nadace přispěla na vyčinění beránčích kůží, které lesní klub získal zdarma od místního farmáře a byly použity na další zvelebení pobytu v týpí. V r. 2015 se zapojila do podpory v rámci benefice s J. Duškem na zakoupení nové jurty.  

Nadace Altego

MUDr. Taťjana Horká, propagátorka poznání a zkušeností paní PhDr. Jiřiny Prekopové, podporuje lesní klub od r. 2011 lektorováním benefičních seminářů pro pedagogy i širokou veřejnost. V rámci jednodenních interaktivních setkání se zaměřila např. na tato témata: Je lidské dělat chyby, Zvládání konfliktních situací nebo Je možné zdravě motivovat k výkonu? V r. 2014 vedla akreditovaný kurz Jdeme společně I. - úvod do komunikačních dovedností pro pedagogické pracovníky.   

Psychoprofi, s.r.o. 

 

Divadlo Bolka Polívky a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody a Pátá dohoda: 

Srpen 2014

V rámci benefičních představení Čtyři dohody a Pátá dohoda, které se hrály poslední čtyři srpnové dny r. 2014 v Divadle Bolka Polívky, byla vybrána částka 219.000,- Kč. Ta byla na přání Jaroslava Duška rozdělena mezi 6 organizací, patří mezi ně i Lesní rodinný klub na Tišnovsku. Děkujeme za tento nečekaný příspěvek na další provozování!   

Duben 2013

Videozáznam ze zahájení benefičního představení Pátá dohoda:

V rámci benefičního představení Pátá dohoda pořádaného 17. dubna 2013 v Divadle Bolka Polívky bylo na další provozování lesního klubu nashromážděno 104 273 Kč. Děkujeme všem za podporu i vytvoření jedinečné atmosféry! Fotografie jsou k dispozici zde.

V rámci benefice lesní klub podpořili:

- AML jazyková škola

- Baby club Plaváček s.r.o.

- Bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o.

- Brána k dětem

- DataPro Shops

- Helena Vlčková, produkce bylin a čajů, Braníškov

- Icebreaker Czech Republic s.r.o.

- Jiří Janů, výroba a prodej palivového dřeva, Borač

- mapcards.net, s.r.o.

- SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.

- TIERRA VERDE s.r.o.


AML Jazyková škola bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. Brána k Dětem

Snowboard Zezula TIERRA VERDE s.r.o.

Prosinec 2011

Uspořádání benefice s představením Čtyři dohody, které se konalo v prosinci 2011 v tišnovském kinosále, vyneslo lesnímu klubu 76 410 Kč. Získané prostředky byly použity na provozování lesního klubu ve školním roce 2011/2012. Fotografie zachycující jedinečnou atmosféru benefičního představení jsou umístěny zde.

Únor 2011 

Účastníci divadelního představení Čtyři dohody věnovali Lesnímu rodinnému klubu na Tišnovsku částku 27 300 Kč. Benefiční výtěžek zorganizovala Jitka Ševčíková v Divadle Bolka Polívky. Symbolický šek jsme převzali 18. února 2011 na začátku představení. Finanční dar byl použit na propagaci a osvětu, kurz pro pedagogy Respektovat a být respektován a na hospitaci pedagogů v lesní MŠ Waldfexxx v Dolním Rakousku.

 

V rámci benefice s Jaroslavem Duškem v Janáčkově divadle v červnu 2015 lesní klub podpořili:

 

 

 

 

 

Od založení lesní klub podporovali:

PROVOD, inženýrská společnost s.r.o.

- Zdravé vaření Lucie Entlerové

Zuzana Brzobohatá, zastupitelka města Tišnova

- Zdeňka Dohnálková, členka spolku Za sebevědomé Tišnovsko, důchodkyně

Rebio Sun s.r.o.

Galerie Skleněnka, Březina u Tišnova

Restaurace U Orátorů, Lažánky

- Firma Koyo Bearings, Olomouc - věnovala funkční stolní počítač Lenovo

 PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. 

Lucie Entlerová dodávala od r. 2010 do srpna 2014 pro lesní klub obědy včetně odpolední svačiny. Jídelníček splňoval kritéria zdravého stravování s použitím surovin v biokvalitě či z místních zdrojů. Spolupráce pokračovala zajišťováním občerstvení na benefičních akcích a spolupořádáním benefice v Janáčkově divadle.  
 
Společnost Rebio Sun s.r.o., která provozuje restaurace zdravého životního stylu v Brně, věnuje pravidelně od r. 2010 volňásky pro dobrovolníky, kteří bez nároku na finanční odměnu vypomáhají v lesním klubu.

Rebio Sun s.r.o.

Galerie Skleněnka v Březině u Tišnova a Restaurace U Orátorů v Lažánkách poskytují lesnímu klubu zázemí pro tvoření z přírodních materiálů v rámci pátečních výprav dětí.

 

Všem dárcům a podporovatelům děkujeme!!!