Úvod

LESNÍ RODINNÝ KLUB NA TIŠNOVSKU KALUŽNÍČEK

 

V našem přístupu k dětem a ke vzdělávání vycházíme především z koncepce lesních mateřských škol, dále LMŠ. Tato koncepce není detailně definována jako montessori, waldorf, intuitivní pedagogika, jenský plán a podobně, jednotlivé LMŠ napříč světem se náplní své práce s dětmi právě těmito přístupy liší, základní prvky mají však vesměs společné. Jsou to především každodenní pobyt v lese a respektující přístup, založený na nenásilné komunikaci a rovnocenném vztahu mezi dospělými a dětmi.

Naše školka byla jednou z prvních v republice. První rady a inspirace jsme tehdy získávali z dolnorakouské školky Waldfexxx, která měla za sebou tehdy již mnoholeté zkušenosti, navíc je kulturně zasazena do země, kde LMŠ měly již tehdy několik desítek let starou tradici. Mnohé z prvotního knowhow z této školky u nás přetrvává dodnes.

Od doby našeho vzniku se neustále vyvíjíme. Každý z průvodců, každá z koordinátorek, každá rodina s dětmi zanechala svůj otisk. Máme prvky z waldorfu i montessori, intuitivní pedagogiky, ale hlavně se snažíme být sví, reagovat na to, co naše děti právě nejvíce potřebují, co jim vyhovuje. Individuálně i skupinově.

Lesní rodinný klub na Tišnovsku je spoluzakladatelem Asociace lesních MŠ.

Od roku 2019 ke svému 10. výročí založení nese klub nové jméno LRKT Kalužníček.

 

Právní forma: aktivita spolku Za sebevědomé Tišnovsko, z. s.

Zahájení činnosti klubu: říjen 2009

Zázemí: jurta v zahradě v Lomničce, č.p. 101

Maximální počet dětí ve věku 3-7 let na každý den v provozu od 8 - 16 hodin: 21

Průvodkyně : Ing. Zuzana Šmerková, Hana Doleželová, Martina Jindřišková (rodičovská dovolená), 

Asistentky průvodkyně: Natalia Renta, Hana Doleželová, Mgr. Jitka Čechová, Mgr. Adéla Nešporová

Dobrovolná výpomoc: všichni rodiče lesních dětí 

Koordinátorka: Mgr. Adéla Nešporová

Účetní: RNDr. Irena Pálková

Statutární zástupce: Mgr. Adéla Nešporová

Iniciátorka: Silvie Dračková

Spoluzakladatelky: Mgr. Karolina Krátká, Mgr. Vanda Marečková, Mgr. Viktorie Šťastná, PhD. 

Počáteční inspirace: Sabine Polatschek, zakladatelka a provozovatelka lesní mateřské školy Waldfexxx v Dolním Rakousku