Úvod

LESNÍ RODINNÝ KLUB NA TIŠNOVSKU

Přívlastkem "lesní" se hlásíme ke zkušenostem lesních mateřských škol. Spojení "rodinný klub" vystihuje dobrovolnou spoluúčast rodičů, bez které by celá iniciativa nemohla vzniknout a fungovat. Naše pojetí klubu charakterizuje také sdílení prožitků starších a mladších sourozenců, rodičů a pedagogů například v rámci společných oslav. Lokalizace "na Tišnovsku" znamená, že kromě pobytu na základně děti formou výletů poznávají další místa tišnovského regionu.

Lesní rodinný klub na Tišnovsku je spoluzakladatelem Asociace lesních MŠ.

 

Právní forma: aktivita spolku Za sebevědomé Tišnovsko, z. s.

Zahájení činnosti klubu: říjen 2009

Zázemí: jurta v zahradě v Lomničce, týpí tamtéž, č.p. 101

Iniciátorka: Silvie Dračková

Spoluzakladatelky: Mgr. Karolina Krátká, Mgr. Vanda Marečková, Mgr. Viktorie Šťastná, PhD. 

Pedagogové - průvodci : Mgr. Magdaléna Švecová, Mgr. Vanda Marečková, Ing. Zuzana Šmerková, Mirek Gloser

Dobrovolná výpomoc: všichni rodiče lesních dětí 

Koordinátorka: Mgr. Adéla Nešporová

Účetní: RNDr. Irena Pálková

Statutární zástupci: Mgr. Adéla Nešporová

Supervize: Hana Uřídilová

Počáteční inspirace: Sabine Polatschek, zakladatelka a provozovatelka lesní mateřské školy Waldfexxx v Dolním Rakousku

Maximální počet dětí ve věku 3-7 let na každý den v provozu od 8 - 16 hodin: 16

Maximální počet dětí ve věku 2,5-7 let na každý den v provozu od 8 - 14 hodin: 6