Klubík Kalužníčku

Klubík Kalužníčku

Pro skupinu rodičů a dětí (většinou mladší 3 let) je každé úterý organizován Klubík Kalužníčku (dále jen „klubík“). Jeho provozní doba je od 9.30 do 13.00 a probíhá v zázemí Kalužníčku či na jiném místě určeném nejpozději týden před konáním schůzky. Provoz klubíku může být zahájen po přihlášení minimálně 5 rodin. Maximální kapacita klubíku je 10 rodin. Klubík vede jedna průvodkyně (s možnou účastí svých dětí) dle principů Kalužníčku. Pro rodiče a děti bude vždy připravený program, který děti a rodiče mohou využít, nebo jen tak mohou být se skupinkou. Klubík Kalužníčku nezajišťuje rodinám svačinu a oběd. Přihlášení do klubíku je možné podle zájmu rodin o účast v klubíku a případně volných kapacit klubíku, a to zasláním vyplněné Přihlášky do klubíku LRKT Kalužníček kontaktní osobě provozovatele prostřednictvím e- mailu koordinatorka@kaluznicek.cz. Přihláška do klubíku LRKT Kalužníček je k dispozici na koordinatorka@kaluznicek.cz.

 

 

Financování Klubíku Kalužníčku

Rodiče, kteří mají zájem o Klubík Kalužníčku se zavazují hradit úplatu za účast rodiny (dále jen „platba“). Platba je stanovena na 2500 Kč za 10 setkání (tzn. 250 Kč za jedno setkání za rodinu), která jsou potřeba vyčerpat v rámci 4 měsíců. Rodina, jež má uhrazeno 10 setkání má vždy možnost se zúčastnit setkání. Jednorázový vstup je zpoplatněn 300 Kč za rodinu a je možný jen v případě volné kapacity klubíku. Platbazaúčast rodiny klubíku je prováděnapřevodemna účet provozovatele - číslo účtu 2901818191/2010,přičemž do poznámek se uvede  KLUBÍK + JMÉNO RODINY, za kterou je platba hrazena. Nebo je platba možná hotově do rukou koordinátorky či průvodkyně Klubíku.

Provozovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši plateb za účast rodiny v klubíku Kalužníčku či změnit den konání klubíku. Tyto změny je povinen nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče a oznámit na webových stránkách.